Hvordan kobler du sammen fjernkontrollen med PRO-varmesokkene våre?

Vi har allerede paret sammen fjernkontrollen med de oppvarmede sokkene HeatPerformance® PRO for deg. Så normalt trenger du ikke å bekymre deg for dette, og kan umiddelbart nyte varme føtter med varmesokkene.

I noen tilfeller er det nødvendig å reparere fjernkontrollen på nytt:

1) Hvis du har byttet batterier i fjernkontrollen.

2) Hvis du har mottatt en ny fjernkontroll fra oss.

3) Det håper vi selvfølgelig ikke. Men i tilfelle vi har gjort en feil i koblingen, er denne informasjonen også relevant for deg.

Veikart for sammenkobling

 • Trykk samtidig på av/på-knappen og den nederste knappen på fjernkontrollen. Lyset blinker nå rød-oransje-grønt.
 • Koble batteriet til sokken mens du holder strømbryteren på sokken inne. LED-lyset på sokken blinker nå rød-oransje-grønt.
 • Trykk på en vilkårlig knapp på fjernkontrollen. Sammenkoblingen er nå fullført.

Godt å vite

 • Med fjernkontrollen kan du velge mellom 3 varmeinnstillinger:
  1. Høyeste varmeinnstilling: rødt lys
  2. Midtre varmeinnstilling: oransje lys.
  3. Laveste varmeinnstilling: grønt lys.
 • Med fjernkontrollen kan du justere varmeinnstillingene og slå av sokkene. Hvis du slår av sokkene med fjernkontrollen, går batteriet over i standby-modus. Batteriet tømmes langsomt i dette tilfellet. Ved hjelp av fjernkontrollen kan sokkene også slås på igjen fra standby-modus.
 • Er du ferdig med å bruke sokker og vil ta dem av? I så fall skal du ikke bruke fjernkontrollen, men trykke på knappen på sokken i noen sekunder til det blå lyset slukkes. Nå er sokken virkelig av.
 • Hvis sokkene er av, er det av sikkerhetsmessige årsaker ikke mulig å slå på sokkene. Derfor må du først holde inne strømknappen på sokkene til de blå lysene tennes. Etter dette kan du styre sokkene enten med fjernkontrollen eller ved hjelp av knappen på sokken. Ved å trykke kort på knappen én gang kan du bytte mellom varmeinnstillingene.
 • De blå lysene indikerer hvor fullt batteriet er.

Har du fortsatt spørsmål om sammenkobling? Du kan alltid kontakte oss, vi hjelper deg gjerne!