manuelle ion-litium-batterier

Løse batterier leveres med våre oppvarmede sokker, hansker og klær. Dette er oppladbare ion-litium-batterier. Her kan du lese viktig informasjon om sikker bruk av disse batteriene. Feil bruk forkorter levetiden og kan forårsake utrygge situasjoner.

Hva er et ion-litiumbatteri?

Et ion-litiumbatteri er laget av lettmetall og har høy energitetthet (mengde energi per enhet masse eller volum). Energien skapes av en reaksjon mellom litium og mangandioksid. De er mye kraftigere enn vanlige batterier og varer også mye lenger.

Derfor kommer du over det i produkter hvor volum og vekt er viktig. Ikke bare i våre oppvarmede produkter, men også i telefonen, bærbar PC og batteriverktøy.

Det er trygt å bruke, men litiumbatterier kan antennes hvis de blir skadet eller utsettes for varme eller vann. Les derfor alltid manualen vår nøye, slik at du bruker batteriene på en sikker måte.

Hvilke batterier følger med produktene?

Følgende batterier kan leveres med produktet:

 • Oppladbart ion-litium 7,4 Volt – 2600 mAh batteri
 • Oppladbart ion-litium 7,4 Volt – 3000 mAh batteri
 • Oppladbart ion-litium 7,4 Volt – 5200 mAh batteri
 • Oppladbart ion litium 7 Volt – 2600 mAh litium, fra merket Volt
 • Oppladbart ion litium 7 Volt – 3400 mAh litium, fra merket Volt
 • Oppladbart ion litium 7 Volt – 5000 mAh litium, fra merket Volt

Før første bruk:

 • Sjekk batteriet for skader. Et skadet batteri skal ikke brukes og kan byttes ut gratis. For å gjøre det, vennligst kontakt oss på info@heatperformance.com.
 • Lad batteriet helt opp før første gangs bruk. Bruk den medfølgende batteriladeren til dette.

Under lading:

 • Et rødt lys på laderen blinker under lading.
 • Batteriet lades på ca. 4 timer.
 • Når batteriet er fulladet, lyser et grønt lys på laderen.
 • Ikke la batteriet være koblet til laderen lenger enn nødvendig. Still inn en timer etter 4 timer om nødvendig.
 • Lader du batteriet til 100 % hver gang, kan du anta 500 ladesykluser.
 • For lengre levetid kan du lade batteriet opp til ca. 90 %. Hvis du gjør dette konsekvent, kan levetiden være så mye som 1000 ladesykluser.
 • Ikke lad batteriet uten tilsyn. Vær alltid i nærheten. Du kan for eksempel lade når du jobber hjemme eller ser på TV i løpet av en kveld. Lad aldri batteriet over natten.
 • Du kan også lade batteriet hvis det ikke er helt tomt. Dette forkorter ikke levetiden.
  Ikke lad batteriet i direkte sollys. Det er best å lade batteriet ved romtemperatur.

Under bruk:

 • Vær forsiktig når du tar av og på sokker/hansker/klær slik at batteriene ikke spretter i gulvet. Det anbefales å ta på seg sokker/hansker/klær først og deretter koble til batteriet. Dette gjelder også når du tar av deg sokker/hansker/klær.
 • Koble batteriet til strømledningen i lommen. Trykk på strømknappen i 3-5 sekunder for å slå på produktet på høyeste innstilling. Trykk igjen for å justere posisjonen.
 • Ikke bruk produktet med batterier mens du sover.
 • Slå alltid av produktet umiddelbart (eller i en lavere innstilling) hvis du føler at det begynner å bli for varmt.
 • Våre batteridrevne produkter skal ikke brukes av personer som ikke klarer å ta av eller på sokker/hansker/klær selv.
 • Ikke la våre produkter med batterier brukes av barn eller oppbevar dem i nærheten av barn.

Etter bruk:

 • For å unngå at batteriet tømmes sakte, anbefaler vi at du kobler fra batteriet etter bruk. Det er derfor ikke tilstrekkelig å bare bruke av-knappen etter bruk.
 • Vil du vaske produktet ditt? Ta alltid ut batteriene først og sett lokket på strømkabelen. For ytterligere vaskeanvisninger, se våre produktmanualer.

Slik oppbevarer du batteriet(e):

 • Det er best å oppbevare batteriet når det er omtrent halvfullt. Jo mer full batteriet er, jo raskere begynner det å oksidere. Dette begrenser levetiden.
 • Ikke la batteriene ligge, men oppbevar dem trygt i en boks som du plasserer på et tørt, godt ventilert sted.
 • Ikke oppbevar batteriene i en metallboks for å unngå kortslutning.
 • Oppbevar batteriene ved romtemperatur eller litt kjøligere. Ikke i nærheten av en ovn, ikke i direkte sollys, ikke i kjøleskapet, ikke i en fuktig kjeller. Ikke ute i en bod hvor det kan oppstå frost.
 • Det anbefales å lade batteriet minst en gang hver sjette måned for lengre levetid.
 • Ta med gamle batterier til et innsamlingspunkt.

NB!

 • Ikke slipp eller sprett batteriet. Hvis du er i tvil, ikke bruk den igjen.
 • Slutt å bruke umiddelbart hvis batteriet er deformert eller skadet. Et skadet batteri kan antennes.
 • Unngå kontakt med vann. Kontakt med vann kan antenne batteriene. Våre batterier har et plastlag for å beskytte mot fuktighet. Fjern aldri dette plastlaget!
 • Unngå eksponering for varme. Plasser aldri batteriene på en varmekilde som en varmeovn. Plasser aldri batteriet i direkte sollys. Eksponering for varme kan antenne batteriet.

Garanti og levetid

Batteriene har 6 måneders garanti, forutsatt at batteriene er brukt normalt.

Til batteriene våre